Contact us

BioSino Bio-Technology and Science Inc.

Address27 Chaoqian Road,
Changping District, Beijing, 102200, China.

Alibaba: http://biosino.en.alibaba.com/
Made In China:
http://biosino.en.made-in-china.com/

Tel: +86-10-69722840+86-10-80117700
Fax:
+86-10-69722840

Email: biosino@zhongsheng.com.cn