Contact us

BioSino Biotechnology & Science Inc.

Address:27 Chaoqian Road,
Changping District, Beijing, 102200, China.

Alibaba:http://biosino.en.alibaba.com/
Made In China:http://biosino.en.made-in-china.com/

Tel:+86-10-69722840
Fax:+86-10-69722840

Mail:biosino@zhongsheng.com.cn